A2 Hydraulik AB

Smörjmedel & Hydrauloljor

Som återförsäljare för OKQ8, en av de ledande svenska leverantörerna av smörjmedelsprodukter, är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder produkter med hög kvalitet. OKQ8 tillverkar miljöanpassade smörjmedel till industri- och verkstadsföretag, motorsport, persontrafik och tung trafik.

A2
Butiken

Vi tillhandahåller hela OKQ8's
sortiment, varav mycket finns på
lager i vår butik.

Hydraul- & Motorolja
Transmissionsolja

Hydrauloljan smörjer och överför effekt från pumpen till hydraulsystemets olika delar.

Smörjfett
Sågkedjeolja

Smörjfett minskar friktionen på ställen där smörjolja skulle försvinna. Den tätar också.

Metallbearbetningsolja
Bio-olja

Metallbearbetningsolja är lämplig för bearbetning av stållegeringar, gulmetaller och aluminium.

A2 Hydraulik AB

Olika smörjande basoljor


Det finns många olika typer av smörjmedel, inklusive vätskor för metallbearbetning, transformatoroljor, växellåds- och hydrauloljor. Flytande oljor och fetter, både fasta och halvfasta ämne, används också för smörjning. Det finns tre grupper av smörjande basoljor:

 Mineralbaserade oljor
Av råolja

Syntetiska oljor
Av syntetiserade komponenter

Halvsyntetiska basoljor
Med många fördelar från syntetiska oljor