Renovering hydraulpumpar/motorer

Hydraulpumpen är hjärtat i ett hydraulsystem, att den fungerar korrekt är en förutsättning för att systemet ska reagera och agera på önskat vis.

Det finns många faktorer som påverkar livslängden av en hydraulpump, men även om den lever i den bästa utav världar så slits dom rörliga delarna över tid vilket till slut medför driftsstörningar eller i värsta fall haveri.

Varför ska du välja oss?

Vi erbjuder renovering och reparationer utav alla förekommande fabrikat på marknaden.

I samband med demontering förs dialog med kunden och utifrån dennes behov offererar vi en konkurrenskraftig reparation/renovering eller byte av pump.

Alla enheter provkörs i vår skräddarsydda diesel/hydrauliska 370kw testrigg för att säkerställa funktionalitet samt justera objektet till kundens eller leverantörens specifikationer.

Alla provkörda objekt dokumenteras och märks med ett unikt renoveringsnummer. Väsentliga tryck, flöden och temperaturer dokumenteras och arkiveras hos oss. Dessa dokument bifogas med enheten vid leverans.

Renoverade enheter levereras med 1 års eller 2000 drifttimmars garanti (vilket som infaller först).

Vi har ett stort lager med utbytesenheter och reservdelar - allt för att minimera stillestånd..

  • #hydraulpump 
  • #hydraulmotor 
  • #hydraul