A2 Hydraulik AB

Hydraulslangar

Hydraulslangar tar stryk!
Värme, ånga, drastiska temperaturväxlingar och tuffa miljöer orsakar hydraulslangar att vridas, vändas, böjas, skavas och därmed nötas ut för att till slut gå sönder. Slangbrott tar tid och pengar att reparera och sänker produktiviteten. På A2 Hydraulik tillhandahåller vi rätt verktyg och taktik för att skydda våra kunders slangar och produktivitet.

Identifiera & Investera

Identifiera potentiella problemområden

Hydraulslangar som är orörliga har en mindre benägenhet att vridas, vändas, dras, böjas och skavas.

Att låta en tekniker göra en grundlig kontroll och utvärdering av hur hydraulslangarna är anslutna, stagade och matade genom passager kan ge värdefull insikt i var och hur nötning är mest sannolikt att uppstå.

Genom en sådan proaktiv förstudie kan slangbrott och produktionsstopp minskas.

Investera i högkvalitativa slangskydd

Slangskydd finns i en mängd olika utföranden och material.

Att hitta rätt skydd för en slang kan betyda skillnaden mellan kort- och långlivad slang.

Oftast är en jämn hydraulslang mindre känslig för att haka upp sig, även om den kanske inte är lika hållbart som en flätad hydraulslang i tuffa förhållanden. Å andra sidan kan en textil, nylonflätad slang vara mer benägna att fastna, men också tål en högre grad av friktion.

Specma Service Center

A2 Hydraulik AB är ett Specma Service Center som tillhandahåller ett stort utbud av kopplingar, hydraulslangar, ledningskomponenter, pumpar och ventiler.

Specma är kända för att vara specialister inom kundanpassade hydraulaggregat, ventilblock, rör, slangar och ledningssystem, samt för sin utveckling av kompletta systemkonstruktioner. Med stor kunskap om rådande specifikationer och krav är produktprogrammet noga utvalt för att motsvara driftsförhållandena hos de mest krävande applikationerna.